Chaty roztocza

Okolica

OBROCZ

Wieś w dolinie rzeki Wieprz otoczona lasami Roztoczańskiego Parku Narodowego.Powstała w początkach XV w. Rejestry z 1589 r. mówią, że we wsi istniał: dwór, folwark ,huta szkła, sadzawka. Zamieszkiwali ją katolicy, prawosławni i Żydzi. Chłopi zobowiązani byli do dostarczania drewna do ordynackiej huty szkła w Niedzieliskach, jako, że wieś należała do ordynackiego klucza zwierzynieckiego. 28 października 1942 r. hitlerowcy dokonali pacyfikacji rozstrzeliwując 28 osób. Wydarzenia te przypomina pomnik znajdujący się obok mostu na rzece Wieprz. Obrocz znana jest ze źródła zasilającego rzekę Wieprz. Źródło to ma wydajność około 22 l/s czystej wody wypływającej z pokładów kredowych. We wsi znajduje się drewniana kaplica pw. św. Józefa Robotnika. Na polach Obroczy liczne punkty widokowe. Szlak kieruje się przez RPN obok obszarów objętych ochroną ścisłą Nart, Czerkies do wsi Lasowe, Starej Huty, następnie Senderek. Istnieje możliwość powrotu do Zwierzyńca szlakiem A. Wachniewskiej do Majdanu Kasztelańskiego a następnie szlakiem krawędziowym lub trasą rowerową od Górecka Starego do Zwierzyńca. (około 20 km) W odległości 3 km od wsi Obrocz znajdują się Stawy Echo, stanowiące raj dla amatorów wypoczynku nad wodą.

ZWIERZYNIEC

Zwierzyniec – miasto w woj. lubelskim, w powiecie zamojskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Zwierzyniec. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. zamojskiego. Miasto znajduje się nad Wieprzem, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego (znajduje się tutaj siedziba Parku). Według danych z 30 czerwca 20052, miasto miało 3328 mieszkańców. Na zachód od Zwierzyńca w odległości 3 km przebiega granica pomiędzy wapienno-piaskowym Roztoczem Środkowym, a lessowym Roztoczem Zachodnim. Zwierzyniec uchodzi za „stolicę” Roztocza Środkowego. Miasto ze wszystkich stron otoczone jest lasami, które zajmują aż 66% powierzchni gminy. Zwierzyniec przez 350 lat związany był z Ordynacją Zamojską i właśnie materialne ślady po Ordynacji zaliczane są do najcenniejszych obiektów zabytkowych miasteczka.
Koniecznie trzeba zobaczyć:

 • barakowy kościół na wyspie z połowy XVIII w. Wystawiony przez rodzinę Zamoyskich jako wotum dziękczynne za narodziny syna Klemensa
 • kompleks budynków byłego Zarządu Ordynacji z unikalną, stuletnią mapą dóbr Ordynacji (obecnie Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska)
 • zabudowania 200-letniego, ciągle czynnego browaru tzw. Pałac Plenipotenta z 1890 roku, obecnie siedziba Dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Zwierzyniec w ciągu swego 400-letniego istnienia miał bardzo burzliwą i ciekawą historię, której świadkami jest rekordowa ilość aż 35 pomników i tablic pamiątkowych.
Do najciekawszych i najbardziej oryginalnych zaliczyć należy:

 • jedyny w Polsce pomnik szarańczy z 1711 roku tzw. Pomnik psa Marysieńki Sobieskiej na wyspie Stawu Kościelnego
 • pomnik oko opatrzności
 • pomnik poświęcony węgierskim ochotnikom Powstania Styczniowego
 • pomnik ku czci poległych leśników, żołnierzy AK oraz BCh, a także tablica poświęcona jeńcom francuskim.
 • godna zwiedzenia jest mało jeszcze popularna dzielnica Zwierzyńca – Borek (położona na północ od ratusza). Zachowało się w niej ponad 70 drewnianych przedwojennych domów. Spacer ulicami Borku a szczególnie ulicą Wąską przenosi nas w klimaty dwudziestolecia międzywojennego.

Warto również rozejrzeć się po okolicach Zwierzyńca, by odkryć m.in.:

 • dawną cerkiew z 1913 roku w Topólczy
 • sieć wąwozów lessowych w okolicy Turzyńca i Topólczy
 • Kaplice i cmentarz ofiar pacyfikacji w Sochach
  przypominające żywe skanseny z roztoczańską tradycyjną zabudową wsie Turzyniec i dawny dwór w Obroczy (obecnie szkoła).

BUKOWA GÓRA

Bukowa Góra – wzniesienie na Roztoczu o wysokości 310 m n.p.m., znajdujące się w rezerwacie przyrody o tej samej nazwie (Rezerwat przyrody Bukowa Góra), na obszarze ochrony ścisłej Roztoczańskiego Parku Narodowego. Znakomity punkt widokowy na pobliskie tereny Roztocza Środkowego oraz na położoną w malowniczym wąwozie wieś Sochy. Rezerwat Bukowa Góra był pierwszym chronionym obiektem na terenie dzisiejszego Parku. Powstał on w 1934 r. w dobrach Ordynacji Zamojskiej koło Zwierzyńca i objął ok. 117 ha najładniejszych buczyn i jedlin. Na Bukową Górę prowadzi ścieżka przyrodnicza, która ma swój początek w Zwierzyńcu. Jest to jedna z najciekawszych tras poznawczych Roztoczańskiego Parku Narodowego, umożliwiająca zapoznanie się z jego cennymi walorami przyrodniczymi.

GUCIÓW

Guciów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Zwierzyniec. We wsi znajduje się muzeum etnograficzno-przyrodnicze „Zagroda Guciów” Anny i Stanisława Jachymków, wpisane do rejestru zabytków. Składa się z chałupy, stodoły (wybudowane w XIXw.) i obory z pod dachem (początek XX wieku). Na pobliskim wzgórzu zwanym Monastyr lub Starzyzna znajdują się pozostałości grodziska typu wyżynnego (widoczne zarysy wałów) funkcjonującego od IX do XI wieku. Przyjmuje się, że był to jeden z grodów wchodzących w skład większej grupy osad otwartych. W okolicy znajdują się również cmentarzyska kurhanowe.

FLORIANKA

Florianka to obecnie osada leśna w RPN położona w odległości 6,5 km od Zwierzyńca i 2,5 km od Górecka Starego. Dawniej była to ordynacka osada leśna, położona na skraju lasów zwierzynieckich, przy dawnym gościńcu prowadzącym ze Zwierzyńca do Górecka Starego. Obecnie znajduje się tu Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego oraz Izba Leśna.

„PŁACZĄCY KAMIEŃ”

Kamień znajduję się na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w okolicach Górecka Starego. Według legendy spływające krople wody to łzy dziewczyny, która zdradziła ukochanego. Za karę została zamieniona w kamień. Łzy przestaną płynąć, gdy w noc świętojańską pocałuje tu swojego chłopca dziewczyna, która go nigdy nie zdradziła i nie zdradzi. Póki co – kamień wciąż płacze.

KRASNOBRÓD

Krasnobród jest nazywany „sercem Roztocza”. To miasto turystyczno-wypoczynkowe znajdujące się na Roztoczu Środkowym. Krasnobród jest także ośrodkiem uzdrowiskowym. Latem turystów przyciąga chęć wypoczynku nad zalewem położonym na rzece Wieprz. Zimą główna atrakcją jest wyciąg narciarski, który znajduje się na Górze Chełmowej i ma aż 500 metrów długości.

Co warto zobaczyć?

 • Barokowy kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
 • Muzeum Sztuki Sakralnej
 • Muzeum Wieńców Dożynkowych
 • Ptaszarnia
 • Dawny klasztor dominikanów
 • Krasnobrodzkie Muzeum Parafialne
 • Kalwaria Krasnobrodzka
 • Kaplica na wodzie
 • Kaplica św. Rocha
 • Pałac Leszczyńskich
 • Cmentarz żydowski
 • Kamieniołom
 • Źródła

SUSIEC

Susiec jest ośrodkiem wypoczynkowym o specyficznym mikroklimacie (z dużą zawartością jodu). Miejscowość ma charakter turystyczno-letniskowy. Z jednej strony malownicze wzgórza Roztocza z szachownicą pół, z drugiej, ciągnąca się kilometrami, puszcza. Lasy przecinają wąwozy, a płynące w nich rzeki i strumienie tworzą malownicze przełomy. Najbardziej znany jest przełom Tanwi. Na 200 metrowym odcinku rzeka tworzy kilkanaście wodospadów, nazywanych szumami. Przełomu Tanwi nie omija nikt ze zwiedzających Roztocze. Warty obejrzenia jest także stary młyn oraz staw „Morskie Oko”.

REZERWAT „Nad Tanwią”

Rezerwar „Nad Tanwią” został utworzony w 1958 roku. Jego powierzchnia wynosi 46,8 ha. Znajduje się w okolicach Suśca w dolinie Tanwi i u ujścia potoku Jeleń w pobliżu miejscowości Rebizanty. Teren jest niezwykle malowniczy. Na niewielkim odcinku rzeki utworzyły się 24 wodospady zwane „szumami”. Dno doliny porasta lęg olszynowy i ols. Bór sosnowy i jodłowy to miejsce gdzie można napotkać na rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, puchacz, pliszka górska i zimorodek. Różnorodna roślinność od wielu lat przyciąga turystów. W czystych wodach Tanwi występuje lipień i pstrąg potokowy. Jest to jeden z najpiękniejszych rezerwatów krajobrazowych w Polsce.

REZERWAT „Czartowe Pole”

Rezerwat „Czartowe Pole” utworzono w 1958r. dla ochrony pięknej doliny Sopotu na odcinku od Hamerni do Fryszarki. Największą atrakcją są ruiny starej papierni. Rezerwat jest wąski i długi ponieważ stanowi go dolina rzeki. Sopot charakteryzuję się malowniczymi wodospadami. Zbocza dolina sa stome i pokryte różnorodną roślinnością. Flora jest bogata w rośliny będące pod ochroną: bluszcz pospolity, wawrzynek, bulawik wielokwiatowy, rosiczka pośrednia, storczyk szerokolistny, plamiasty i krwisty. Można także napotkać na rzadkie gatunki: paprotnik kolczasty, starzec Fuchsa, turzyca bagienna, zanokcica skalna. Fauna rezerwatu to przede wszystkim ptaki: brodziec samotny, głuszec, dudek, pliszka górska i żuraw.

„PIEKIEŁKO”

„Piekiełko” to pomnik przyrody nieożywionej ustanowiony na wzgórzu Kamień (348 m n. p. m.). Składają się na niego jedyne w Polsce formy skałkowe wymodelowane w utworach mioceńskich. Obejmują one izolowane wapienne bloki skalne o różnym kształcie pokaźnej wielkości.